We are passionate about nature !
Russian
·
Polish
·
Czech
·
Hungarian
·
German
·
English

 

Když myslím na Afriku ...

  • ...CÍTÍM  teplo slunce, které se dotýká mé kůže, a jemný písek pod nohama
  • ...CÍTÍM déšť, který prosákne zem, a čerstvou brízu z oceánu
  • ...SLYŠÍM ptačí cvrkot v křovinách a tlukot vln na plážích
  • ...VIDÍM křišťálově čistou vodu a kouř táborového ohně pod hvězdnatou oblohou
  • ...VIDÍM hojnost druhů divoké zvěře a krásu africké přírody a lidí Afriky

O agentuře ANA